Polityka prywatności Atrakcje4U.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH jest Benefit Adam Raczkowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8981578925, nr REGON 931147320, ul. Jesionowa 11, 55-093 Brzezia Łąka.
UPRAWNIENIE UŻYTKOWNIKA
Użytkownikowi naszego serwisu przysługuje prawo żądania:
1. Dostępu do danych osobowych Użytkownika, w tym uzyskania kopii danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO)
2. Ich sprostowania (art. 16 RODO)usunięcia (art. 17 RODO)ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
Użytkownik ma także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych: 
  1. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO) 
  2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
PLIKI COOKIES
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera niezbędne informacje o przetwarzanych danych osobowych oraz sposobie ich wykorzystania przez pliki cookies zastosowanych przez serwis Atrakcje4U.pl. 
Administrator Danych Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą strony internetowej jest Benefit Adam Raczkowski ul. Jesonowa 11, 55-093 Brzezia Łąka, NIP: 8981578925. 
Pliki Cookies
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dane zbierane przez pliki cookies są dostępne jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwisem i służą do generowania statystyki stanowiących pomoc w administrowaniu stroną w celach rozwojowych. 
Pliki cookies mogą zapisywać daty, godziny działania użytkownika, rodzaj i czas działania użytkownika oraz zachowanie użytkownika na stronie internetowej oraz adres IP, który podlega anonimizacji. 
Administrator nie wykorzystuje mechanizmów cookies do identyfikacji osób odwiedzających stronę. Informacje te nie są wykorzystywane do pozyskiwania spersonalizowanych informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. 
Stosowane przez Użytkowników przeglądarki internetowe mogą domyślenie zezwalać na obsługę plików cookies na urządzeniu użytkownika. Prosimy jednak pamiętać, że użytkownicy mogą zaprogramować swój komputer tak, by każdorazowo ostrzegał o wysłaniu cookies, blokował cookies osób trzecich lub blokował wszystkie cookies. 
Informujemy jednak, że po zablokowaniu plików cookies część funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych może być niedostępna dla użytkownika. 
Blokowanie plików cookies
Informujemy, że w celu blokowania lub zarządzania plikami cookies Użytkownik może skorzystać z narzędzi dedykowanych dla określonej przeglądarki internetowej: 
- Internet Explorer: windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
- Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647 
- Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
- Safari: help.apple.com/safari/mac/8.0/ 
Google Analytics
Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics, w których przetwarzane są jedynie statystyczne dane prezentujące zachowanie użytkowników. Informacje te stanowią pomoc w administrowaniu i rozwijaniu serwisu oraz w dostosowywaniu strony lub oferty dostępnej dla użytkowników. Narzędzia te nie są wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających stronę ani do pozyskiwania jakichkolwiek spersonalizowanych informacji o użytkownikach serwisu. 
Wyłączenia
Informujemy także, że strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron www, co do których Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności oraz zasady wykorzystania plików cookies. Dlatego zaleca się zapoznanie z politykami cookies oraz politykami prywatności ustalonymi dla tych stron. 
Kontakt
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza dostępnego na stronie https://atrakcje4u.pl/kontakt 
Zawsze można uzyskać informacje poprzez wysłanie korespondencji na adres pocztowy: Benefit Adam Raczkowski ul. Jesionowa 11 55-093 Brzezia Łąka e-mail: info @ atrakcje4u.pl
Szukaj